"Podwójny Uśmiech"
Menu
Subskrypcja


Wyszukiwarka


System zarządzania treścią dostarczyła firma Hyh - tworzenie i projektowanie stron Katowice.

Stowarzyszenie

O Stowarzyszeniu

"Podwójny Uśmiech" Stowarzyszenie na rzecz bliźniąt (dawniej Stowarzyszenie "Internetowy Klub Bliźniaka") jest apolitycznym dobrowolnym zrzeszeniem rodziców bliźniąt, którzy chcą dzielić się z innymi podwójnymi rodzicami wiedzą na temat specyficznego wychowywania bliźniąt, wymieniać się doświadczeniami, wspierać przyszłych i początkujących rodziców bliźniąt oraz popularyzować sieć internetową jako źródło informacji i kontaktów. Powstało w 2003 roku, zarejestrowane zostało w dniu 18 czerwca 2004 roku.

Stowarzyszenie "Podwójny Uśmiech" jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Główny cel działania

Dzięki naszym członkom i wszystkim, którzy nas wspierają, „Podwójny Uśmiech”, bo tak od 29 września 2009 roku nazywa się nasze Stowarzyszenie, gości coraz częściej na bliźniaczych buziach naszych podopiecznych. Właśnie ten uśmiech i działanie na rzecz bliźniąt stało się naszym głównym celem statutowym.

W słuszności naszych działań utwierdza nas determinacja i zaangażowanie rodziców naszych podopiecznych (ich liczba stale rośnie) w walkę o zdrowie ich dzieci - my tę walkę podejmujemy wraz z nimi.

Stowarzyszenie jest otwarte także dla samych bliźniąt, ich przyjaciół i sympatyków, którzy pragną pomagać rodzicom wychowującym bliźnięta.

Dlaczego nasze Stowarzyszenie jest potrzebne?

Liczba ciąż bliźniaczych stale wzrasta wraz z postępem medycyny, terapii hormonalnych oraz zapłodnień pozaustrojowych. Rodzice dowiadujący się o podwójnym szczęściu najczęściej są zaskoczeni, często także przerażeni i nie potrafią sobie wyobrazić, jak przygotować się na czekające ich wyzwania. Jakie problemy mogą napotkać?

 • Kobiety w podwójnej ciąży wymagają lepszej opieki i same też bardziej muszą na siebie uważać
 • Bliźnięta często rodzą się przed czasem i są mniejsze od dzieci z ciąż pojedynczych,
 • Bliźnięta częściej niż dzieci pojedyncze wymagają też leczenia i rehabilitacji
 • Rozwój i wychowywanie bliźniąt różnią się od wychowywania dzieci pojedynczych.

W wielu krajach istnieją organizacje wspierające rodziców bliźniąt, informujące o tym, jak można i należy się przygotować na podwójne wyzwania, udzielające porad i duchowego wsparcia. W naszym kraju uważa się, iż wsparcia wymagają tylko rodziny patologiczne, kompletnie nie radzące sobie z dniem codziennym.
Staramy się przełamywać ten stereotyp. Nasze Stowarzyszenie nie tylko informuje i doradza, tworzy grupę wsparcia i wymiany doświadczeń poprzez sieć Internet (forum dyskusyjne dla rodziców bliźniąt), zbiera dane o ciąży wielopłodowej, bliźniętach i ich rozwoju, a także wspiera rehabilitację bliźniąt, które jej potrzebują.

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:

 • działanie na rzecz bliźniąt niepełnosprawnych i wymagających rehabilitacji
 • udzielanie wsparcia przyszłym i obecnym rodzicom bliźniąt;
 • szerzenie wiedzy na temat ciąż wielopłodowych i specyficznego wychowywania bliźniąt;
 • umożliwienie rodzinom o szczególnie trudnej sytuacji materialnej maksymalnego obniżenia kosztów związanych z wychowywaniem bliźniąt;
 • wyrównywanie szans rodzin bliźniąt i pomoc w pokonywaniu barier społecznych;
 • udział w konferencjach, zjazdach i badaniach naukowych dotyczących ciąż wielopłodowych i rozwoju bliźniąt.

Cele te realizujemy poprzez:

 • niesienie pomocy rzeczowej i finansowej rodzinom z bliźniętami, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;
 • działalność charytatywną, w tym organizowanie loterii fantowych na cele charytatywne (w szczególności na rehabilitację bliźniąt)
 • organizowanie spotkań Warszawskiego Klubu Bliźniaka, spotkań rodziców bliźniąt ;
 • organizowanie imprez rekreacyjnych i integracyjnych dla rodzin z bliźniętami - czyli Zlotów Klubu Bliźniąt;
 • prowadzenie portalu internetowego www.blizniaki.net (www.bliznieta.pl) będącego źródłem informacji, miejscem wymiany poglądów i narzędziem służącym nawiązywaniu kontaktów z polskimi rodzicami bliźniąt z całego świata;
 • szerzenie informacji o portalu internetowym dla rodziców bliźniąt poprzez rozprowadzanie ulotek i naklejek;
 • działalność dokumentacyjną i wydawniczą, a zwłaszcza gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i wydawanie publikacji dotyczących ciąży bliźniaczej i rozwoju bliźniąt oraz prowadzenie banku informacji o bliźniętach - czyli zbieranie informacji w Rejestrze Polskich Bliźniąt i wydawanie poradnika dla rodziców bliźniąt, a także broszur informacyjnych;
 • organizowanie giełd rzeczy używanych (ubranek, fotelików samochodowych, wózków itp.) - także poprzez sieć Internet;
 • nawiązywanie współpracy z lekarzami prowadzącymi ciąże bliźniacze i neonatologami;
 • promowanie zdrowego trybu życia kobiet w ciąży bliźniaczej;
 • działalność ekspercką w zakresie rozwoju i wychowywania bliźniąt - udzielanie się w prasie, radiu i telewizji.

Zachęcamy do wspierania naszej działalności.

Sebastian Tkacz
Prezes Zarządu

Copyright © 2003-2024 blizniaki.net.

Użytkownicy portalu nie mogą wykorzystywać tekstów do celów komercyjnych bez wiedzy i pozwolenia właściciela strony.
Kopiowanie, redagowanie i wykorzystywanie w innych celach publikowanych tu tekstów wymaga indywidualnej zgody właściciela strony.

2024-03-04 12:00:29 /home/tkacz/domains/blizniaki.net/public_html/app/flt/DBShutdownFilter.php (19) 8192 : Non-static method HPDO::closeConnections() should not be called statically, assuming $this from incompatible context uri: /stowarzyszenie.html a: ip: 44.200.77.92 agent: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)