"Podwójny Uśmiech"
Menu
Subskrypcja


Wyszukiwarka


System zarządzania treścią dostarczyła firma Hyh - tworzenie i projektowanie stron Katowice.

Akcje i zbiórki

Zbiórka publiczna 2010 - sprawozdanie

„Podwójny Uśmiech” Stowarzyszenie na rzecz bliźniąt z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 56/76 informuje o zakończeniu rozliczenia zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie Traffic Club w Warszawie na podstawie pozwolenia nr AO/54/2010 wydanego przez Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 marca 2010 roku.

W dniu 20 marca 2010 roku ze zbiórki uzyskano środki finansowe w kwocie: 4.806,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset sześć złotych). Część środków nie wpłynęła jeszcze na rachunek bankowy Stowarzyszenia. W/w środki zostały przeznaczone w kwocie 4.550,00 zł na cele określone pozwoleniem nr AO/54/2010. Środki podzielono po równo między wszystkie dzieci (po 650,00 zł na każde dziecko):

  • Kwota 650,00 zł na leczenie Patryka Suszczyńskiego;
  • Kwota 1.300,00 zł na leczenie Zuzi i Wojtka Bojarowskich;
  • Kwota 650,00 zł na leczenie Darii Woźniak;
  • Kwota 650,00 zł na leczenie Filipa Rutkowskiego;
  • Kwota 1.300,00 zł na leczenie Zosi i Pawełka Moczała.

Zebrane fundusze zostały wydatkowane, zgodnie z zezwoleniem, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na terapię integracji sensorycznej, produkty bezmleczne, bezcukrowe i bezglutenowe łącznie wydano w marcu 2501,99 zł. Pozostała do wydatkowania kwota 2048,01 zł.

Koszty zbiórki wyniosły 566,08 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć złotych osiem groszy), z czego:

  • koszty publikacji obowiązkowego ogłoszenia prasowego – 361,12 zł;
  • koszt druku plakatów – 204,96 zł.
  • materiały do przeprowadzenia aukcji przygotowano bezpłatnie;

Udział kosztów w zebranej kwocie wynosi 12 %. Koszty zbiórki zostały częściowo (w kwocie 310,08 zł) pokryte ze środków Stowarzyszenia „Podwójny Uśmiech”, czyli koszt zbiórki, pokryty ze środków zbiórki wyniósł 256,00 zł, co stanowi 5% zebranej kwoty.

Organizacją i prowadzeniem zbiórki publicznej zajęli się członkowie Stowarzyszenia „Podwójny Uśmiech” nie pobierając z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

Copyright © 2003-2024 blizniaki.net.

Użytkownicy portalu nie mogą wykorzystywać tekstów do celów komercyjnych bez wiedzy i pozwolenia właściciela strony.
Kopiowanie, redagowanie i wykorzystywanie w innych celach publikowanych tu tekstów wymaga indywidualnej zgody właściciela strony.

2024-04-18 03:05:14 /home/tkacz/domains/blizniaki.net/public_html/app/flt/DBShutdownFilter.php (19) 8192 : Non-static method HPDO::closeConnections() should not be called statically, assuming $this from incompatible context uri: /zbiorka-publiczna-2010-sprawozdanie,1465.html a: ip: 44.210.99.209 agent: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)