"Podwójny Uśmiech"
Menu
Subskrypcja


Wyszukiwarka


System zarządzania treścią dostarczyła firma Hyh - tworzenie i projektowanie stron Katowice.

Dane podstawowe

Historia

W dniu 17 października 2003 r.odbyło się zebranie internetowe w sprawie powołania Stowarzyszenia Internetowy Klub Bliźniaka. W statucie podkreślono rolę sieci internet, a także możliwość podejmowania uchwał przy jego wykorzystaniu.

Główne cele:

 • udzielanie wsparcia przyszłym rodzicom bliźniąt;
 • szerzenie wiedzy na temat specyficznego wychowywania bliźniąt;
 • propagowanie szczerej i pełnej wymiany doświadczeń przede wszystkim w sieci Internet i na Spotkaniach Klubu;
 • popularyzacja sieci Internet jako źródła informacji, miejsca wymiany poglądów i narzędzia służącemu nawiązywaniu kontaktów z polskimi rodzicami bliźniąt z całego świata;
 • umożliwienie rodzinom o szczególnie trudnej sytuacji materialnej maksymalnego obniżenia kosztów związanych z wychowywaniem bliźniąt;
 • wyrównywanie szans rodzin bliźniąt i pomoc w pokonywaniu barier społecznych;
 • wspomaganie rozwoju lokalnych i regionalnych Klubów Bliźniaka;
 • udział w badaniach naukowych dotyczących narodzin i rozwoju bliźniąt.

Stowarzyszenie ma zamiar działać w szczególności poprzez:

 • tworzenie lokalnych i regionalnych Klubów Bliźniaka na terenie RP;
 • organizowanie systematycznych spotkań Klubów Bliźniaka;
 • wymianę doświadczeń poprzez forum internetowe, czat oraz listy;
 • wydawanie i rozprowadzanie ulotek i broszury informacyjnej dla przyszłych rodziców bliźniąt;
 • zbieranie informacji na temat literatury fachowej i badań naukowych i udostępnianie jej innym rodzicom bliźniąt;
 • organizowanie giełd rzeczy używanych (ubranek, fotelików samochodowych, wózków itp.) - także przez sieć Internet;
 • nawiązywanie kontaktów z lekarzami prowadzącymi ciąże bliźniacze.

Problemy

Niestety, w listopadzie wniosek został z Sądu cofnięty z powodu bezzasadnego złożenia formularza o założycielach oraz kserokopii dowodów. Wnioski zostały poprawione i złożone ponownie. Tym samym jednak procedura znacznie się opóźniła. Po wielokrotnych wezwaniach do uzupełniania wniosku oraz nanoszenia poprawek, ze zmianami statutu i koniecznym w tym celu Walnym Zebraniem, a także ze zmianamiw Komisji Rewizyjnej, Stowarzyszenie udało się zarejestrować.

Rejestracja

W dniu 17 czerwca 2004 r., po 8 miesiącach zmagań, odebraliśmy zawiadomienie z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu wpisu Stowarzyszenia "Internetowy Klub Bliźniaka" do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem 0000206719.

Copyright © 2003-2024 blizniaki.net.

Użytkownicy portalu nie mogą wykorzystywać tekstów do celów komercyjnych bez wiedzy i pozwolenia właściciela strony.
Kopiowanie, redagowanie i wykorzystywanie w innych celach publikowanych tu tekstów wymaga indywidualnej zgody właściciela strony.

2024-03-04 11:54:02 /home/tkacz/domains/blizniaki.net/public_html/app/flt/DBShutdownFilter.php (19) 8192 : Non-static method HPDO::closeConnections() should not be called statically, assuming $this from incompatible context uri: /stowarzyszenie_historia.html a: ip: 44.200.77.92 agent: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)