"Podwójny Uśmiech"
Menu
Subskrypcja


Wyszukiwarka


System zarządzania treścią dostarczyła firma Hyh - tworzenie i projektowanie stron Katowice.

Sprawozdania

Rozliczenie środków 1% w 2012 roku

Wpłaty 1% na Stowarzyszenie w 2012 r. 127 905,44 zł
Wpłaty 1% na Podopiecznych łącznie
(najwyższa suma wpłat na 1 subkonto)
286 868,60 zł

57 307,06 zł

Wpłaty łączne 1% w 2012 roku

414 774,04 zł

Koszty w 2012 roku (opłacane z 1% i darowizn)

302 773,45 zł

W tym:
 • lekarstwa
 • badania i zabiegi
 • rehabilitacja (hipoterapia, logopeda, SI, turnusy rehabilitacyjne)
 • edukacja (zajęcia edukacyjne, szkoła, materiały edukacyjne)
 • zakupy (artykuły pierwszej potrzeby i żywność specjalistyczna)
 • dojazdy na rehabilitację i badania lekarskie
 • sprzęt (np. ortezy, specjalne wózki itd.)
 • obsługa księgowa kont podopiecznych
 • 22 661,69 zł
 • 13 499,40 zł
 • 137 971,89 zł
 • 9280,26 zł
 • 46 091,25 zł
 • 15 216,54 zł
 • 30 737,69 zł
 • 22 725,00 zł
Przekazanie środków Podopiecznych do innych fundacji w związku z rozwiązaniem porozumień (także z nadwyżki z roku ubiegłego)

158 613,34 zł

Copyright © 2003-2019 blizniaki.net.

Użytkownicy portalu nie mogą wykorzystywać tekstów do celów komercyjnych bez wiedzy i pozwolenia właściciela strony.
Kopiowanie, redagowanie i wykorzystywanie w innych celach publikowanych tu tekstów wymaga indywidualnej zgody właściciela strony.